Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019008956
DokumentID: 19/8956 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 246 bnr 28, Kluftmovegen 28 Næroset
ArkivsakID: 18/3069 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 246 bnr. 28, Kluftmovegen 90, Næroset
Journaldato: 06.03.2019
Brevdato: 06.03.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS