Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019008929
DokumentID: 19/8929 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 245 bnr 27, Ringsakervegen 1509 Moelv
ArkivsakID: 18/1357 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 245 bnr. 27, Ringsakervegen 1509, Moelv
Journaldato: 05.03.2019
Brevdato: 05.03.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS