Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019008916
DokumentID: 19/8916 - Klage på eiendomsskattetaskt gnr 755 bnr 40, Jessnesstranda 128, 130 og 132 Furnes
ArkivsakID: 18/1918 - Klage på eiendomsskattetakst, gnr. 755 bnr. 4, Jessnesstranda 4, Furnes
Journaldato: 05.03.2019
Brevdato: 05.03.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS