Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019008575
DokumentID: 19/8575 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 510 bnr 24 og gnr 815 bnr 45, Sjusjøvegen 1442 og 144 Mesnali
ArkivsakID: 19/1294 - Klage på eiendomsskatt, gnr 510 bnr 24 , Sjusjøvegen 1444, Mesnali
Journaldato: 01.03.2019
Brevdato: 01.03.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS