Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019008272
DokumentID: 19/8272 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 569 bnr 10, Bryggevegen 19, Nes
ArkivsakID: 19/911 - Klage på eiendomsskatt, Gnr. 569 bnr. 10, Bryggevegen 19, Nes
Journaldato: 28.02.2019
Brevdato: 28.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS