Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019008054
DokumentID: 19/8054 - Gang- og sykkelveg langs fv. 90 Fagerlundvegen og forhold til foreliggende områdereguleringsforslag
ArkivsakID: 13/7722 - Brumunddal sentrum nord - reguleringsplan
Journaldato: 28.02.2019
Brevdato: 04.03.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Sendt til

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS