Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007713
DokumentID: 19/7713 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 398 bnr 3, Svartputtvegen 391 Brøttum
ArkivsakID: 18/3455 - Klage på eiendomsskattetakst - Gnr. 398 bnr. 3, Svartputtvegen 391, Brøttum
Journaldato: 27.02.2019
Brevdato: 27.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS