Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007707
DokumentID: 19/7707 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 392 bnr 6, Nordheimsvegen 106, Brøttum
ArkivsakID: 18/1125 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 392 bnr. 6,
Journaldato: 27.02.2019
Brevdato: 27.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS