Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007599
DokumentID: 19/7599 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 383 bnr 12, Storgata 46 Moelv
ArkivsakID: 18/1511 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 383 bnr. 12, Storgata 46 A, Moelv
Journaldato: 27.02.2019
Brevdato: 27.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS