Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007540
DokumentID: 19/7540 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 381 bnr 4 fnr 16, Dehlienga 7, Moelv
ArkivsakID: 18/1022 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 381 bnr. 4 f-nr. 16, Dehlienga 7, Moelv
Journaldato: 27.02.2019
Brevdato: 27.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS