Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007500
DokumentID: 19/7500 - Klage på eiendomsskattetakst gnr. 380 bnr 80, Lille Ringveg 5, Moelv
ArkivsakID: 18/1741 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 380 bnr. 80, Lille Ringveg 5, Moelv
Journaldato: 26.02.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS