Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007490
DokumentID: 19/7490 - Klage på eiendomsskattetakst gnr. 378 bnr 2 fnr 4, Storgata 146, Moelv
ArkivsakID: 18/1639 - Klge på eiendomsskattetakst, Gnr. 378 bnr. 2 fnr. 4, Storgata 146, Moelv
Journaldato: 26.02.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS