Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007488
DokumentID: 19/7488 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 373 bnr 57, Sløttvegen 25 Moelv
ArkivsakID: 18/1805 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 373 bnr. 57, Sløttvegen 25, Moelv
Journaldato: 26.02.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS