Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007477
DokumentID: 19/7477 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 357 bnr 3, Ringsvegen 362 Moelv
ArkivsakID: 18/1468 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 357 bnr. 3, Ringsvegen 362, Moelv
Journaldato: 26.02.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS