Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007457
DokumentID: 19/7457 - Gang- og sykkelveg langs fv. 60 Gjerlu - Røset - endring av plan med forenklet prosess - Sluttbehandling
ArkivsakID: 10/7416 - REGULERINGSPLAN FOR FYLKESVEG 60, GJERLU - RØSET
Journaldato: 16.05.2019
Brevdato: 26.02.2019
Dokumentansvarlig: Andrea Mist Björnsdóttir
ACOS Innsyn levert av ACOS AS