Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007256
DokumentID: 19/7256 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 367 bnr 108, Østlivegen 4 Moelv
ArkivsakID: 18/920 - Klage på eiendomsskatt, Gnr. 367 bnr. 108, Østlivegen 4, Moelv
Journaldato: 25.02.2019
Brevdato: 25.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS