Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007230
DokumentID: 19/7230 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 355 bnr 2, Kinnevegen 109, Moelv
ArkivsakID: 18/2942 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 355 bnr. 2, Kinnevegen 109, Moelv
Journaldato: 25.02.2019
Brevdato: 25.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS