Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007181
DokumentID: 19/7181 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 317 bnr 7, Varåsvegen 210 Næroset
ArkivsakID: 18/2816 - Klage på eiendomsskattetakst - Gnr. 317 bnr. 7, Vardåsvegen 210, Næroset
Journaldato: 25.02.2019
Brevdato: 25.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS