Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007132
DokumentID: 19/7132 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 315 bnr 3, Nærosvegen 2013 Næroset
ArkivsakID: 18/3767 - Klage på eiendomsskattetakst - Gnr. 315 bnr. 3, Nærosvegen220, Næroset
Journaldato: 22.02.2019
Brevdato: 22.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS