Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007101
DokumentID: 19/7101 - Klage på eiendomsskattetakst gnr 308 bnr 20, Nærosvegen 617 Brøttum
ArkivsakID: 18/3267 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 308 bnr. 20, Nærosvegen 617, Brøttum
Journaldato: 22.02.2019
Brevdato: 22.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS