Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019007073
DokumentID: 19/7073 - Klage på eiendomsskattetakst gnr. 301 bnr 2, Fjellvegen 1 Åsmarka
ArkivsakID: 18/2283 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 301 bnr. 2, Fjellvegen 1, Åsmarka
Journaldato: 22.02.2019
Brevdato: 22.02.2019
Dokumentansvarlig: Atle Ruud
Hjemmel: Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 første ledd, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS