Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019003429
DokumentID: 19/3429 - Brumunddal sentrum nord - områderegulering - Høring og offentlig ettersyn
ArkivsakID: 13/7722 - Brumunddal sentrum nord - reguleringsplan
Journaldato: 06.02.2019
Brevdato: 28.01.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum
ACOS Innsyn levert av ACOS AS