Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018045149
DokumentID: 18/45149 - Klage på vedtak om dispensasjon for etablering av adkomst nr 2 på eiendommen, gnr. 723 bnr. 291, Brattbakkvegen 9, Brumunddal
ArkivsakID: 18/3203 - Søknad om to innkjøringer, Gnr. 723 bnr. 291, Brattbakkvegen 9, Brumunddal
Journaldato: 09.01.2019
Brevdato: 09.01.2019
Dokumentansvarlig: Erik Steen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS