Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018041720
DokumentID: 18/41720 - NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning - Detaljreguleringsplan for Natrudstilen 10 planid 2017030899 - Ringsaker kommune, Hedmark. NVEs referanse: 201702041-6
ArkivsakID: 16/7363 - Svarthaugen Natrudstilen - reguleringsplan
Journaldato: 09.11.2018
Brevdato: 09.11.2018
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Norges vassdrags- og energidirektorat
(e-post)
ACOS Innsyn levert av ACOS AS