Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018030008
DokumentID: 18/30008 - Reguleringsplan for Gutubakken sør - endring etter forenklet prosess - sluttbehandling
ArkivsakID: 18/401 - REGULERINGSPLAN GUTUBAKKEN SØR - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER
Journaldato: 23.08.2018
Brevdato: 23.08.2018
Dokumentansvarlig: Sigrid Johanne Langsjøvold
ACOS Innsyn levert av ACOS AS