Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018028510
DokumentID: 18/28510 - Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2018-2019
ArkivsakID: 15/6504 - Elevmappe
Journaldato: 14.08.2018
Brevdato: 14.08.2018
Dokumentansvarlig: Lars Erik Pedersen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS