Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018025612
DokumentID: 18/25612 - Svar på søknad om spesialundervisning for skoleåret 2018/19
ArkivsakID: 16/6818 - Elevmappe
Journaldato: 04.07.2018
Brevdato: 04.07.2018
Dokumentansvarlig: Jan Magne Brenden
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS