Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018024998
DokumentID: 18/24998 - Fast tilsetting fra skoleåret 2018-2019
ArkivsakID: 17/1661 - Stillingsopprettelse / omgjøring av stillinger
Journaldato: 02.07.2018
Brevdato: 02.07.2018
Dokumentansvarlig: Gerd Elin Borgen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS