Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018009278
DokumentID: 18/9278 - Nydal - Ikea handelspark nord - endring - detaljregulering med forenklet prosess - Sluttbehandling
ArkivsakID: 17/6212 - Nydal - Ikea handelspark nord - endring - reguleringsendring
Journaldato: 04.04.2018
Brevdato: 21.03.2018
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum
ACOS Innsyn levert av ACOS AS