Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017042206
DokumentID: 17/42206 - SØKNAD OM SKOLEFRI
ArkivsakID: 17/5151 - Elevmappe
Journaldato: 24.11.2017
Brevdato: 24.11.2017
Dokumentansvarlig: Else Margrethe Holst
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS