Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017030904
DokumentID: 17/30904 - VEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING OG MORSMÅL / TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING SKOLEÅRET 2017-2018
ArkivsakID: 17/3781 - Elevmappe
Journaldato: 30.08.2017
Brevdato: 30.08.2017
Dokumentansvarlig: Lars Erik Pedersen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS