Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017030583
DokumentID: 17/30583 - Søknad om spesialundervisning skoleåret 2017/2018
ArkivsakID: 11/2667 - Elevmappe
Journaldato: 28.08.2017
Brevdato: 28.08.2017
Dokumentansvarlig: Gunn Sjøholt Sagen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS