Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017029840
DokumentID: 17/29840 - VEDTAK SÆRSKILT NORSK SKOLEÅRET 2017-2018
ArkivsakID: 12/3054 - Elevmappe
Journaldato: 23.08.2017
Brevdato: 23.08.2017
Dokumentansvarlig: Hans Martin Raknerud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS