Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017012966
DokumentID: 17/12966 - NVES INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NATRUDSTILEN 10 PLANID 2017030899 - RINGSAKER KOMMUNE, HEDMARK
ArkivsakID: 16/7363 - Svarthaugen Natrudstilen - reguleringsplan
Journaldato: 10.04.2017
Brevdato: 10.04.2017
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboksk 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS