Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016034954
DokumentID: 16/34954 - VEDTAK SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING SKOLEÅRET 2016-2017
ArkivsakID: 12/3054 - Elevmappe
Journaldato: 04.10.2016
Brevdato: 04.10.2016
Dokumentansvarlig: Hans Martin Raknerud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS