Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016030665
DokumentID: 16/30665 - VEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING OG MORSMÅL / TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING SKOLEÅRET 2016-2017
ArkivsakID: 15/1885 - Elevmappe
Journaldato: 31.08.2016
Brevdato: 31.08.2016
Dokumentansvarlig: Lars Erik Pedersen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS