Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016017167
DokumentID: 16/17167 - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2016-2017
ArkivsakID: 15/6504 - Elevmappe
Journaldato: 20.05.2016
Brevdato: 20.05.2016
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS