Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016007612
DokumentID: 16/7612 - BEHANDLING AV SØKNAD OM SÆRSKILT NORSKUNDERVISNING SKOLEÅRET 2016-2017
ArkivsakID: 11/2667 - Elevmappe
Journaldato: 03.03.2016
Brevdato: 03.03.2016
Dokumentansvarlig: Mette Løkken
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS