Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016005416
DokumentID: 16/5416 - SØKNAD OM SKOLESKYSS PGA. SÆRLIG FARLIG SKOLEVEG
ArkivsakID: 15/6046 - FRI SKOLESKYSS GRUNNET SÆRLIG FARLIG SKOLEVEG
Journaldato: 15.02.2016
Brevdato: 15.02.2016
Dokumentansvarlig: Jan Olsen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS