Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2015015426
DokumentID: 15/15426 - SVAR PÅ HENVENDELSE OM OMRÅDEREGULERING - SPØRSMÅL OM ANBEFALINGER FOR PLANARBEIDET MED HENSYN TIL FRAMTIDIG HOVEDVEGNETT I OMRÅDET
ArkivsakID: 13/7722 - Brumunddal sentrum nord - reguleringsplan
Journaldato: 04.05.2015
Brevdato: 13.03.2015
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Statens Vegvesen
Postboks 1010 Skurva
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS