Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015015150
DokumentID: 15/15150 - VEDTAK SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016
ArkivsakID: 12/3054 - Elevmappe
Journaldato: 30.04.2015
Brevdato: 30.04.2015
Dokumentansvarlig: Hans Martin Raknerud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS