Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015007014
DokumentID: 15/7014 - SØKNAD OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING SKOLEÅRET 2014-2015
ArkivsakID: 12/3054 - Elevmappe
Journaldato: 27.02.2015
Brevdato: 27.02.2015
Dokumentansvarlig: Hans Martin Raknerud
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS