Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2014040356
DokumentID: 14/40356 - PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE -
ArkivsakID: 09/8184 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Journaldato: 11.11.2014
Brevdato: 11.11.2014
Dokumentansvarlig: Jan Olsen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS