Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020000043
ArkivsakID: 20/43
Dato: 03.01.2020
Tittel: Regional fagsamling 120220 - utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Innlandet - administrasjon av ordningen 2020
Saksbehandler: Gerd Lodden Solberg
Status: Saken er under behandling
ACOS Innsyn levert av ACOS AS