Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019006520
ArkivsakID: 19/6520
Dato: 25.11.2019
Tittel: Salg av gnr 30 bnr 122 - fv 92 Byflatvegen - sørgående holdeplass ved Børkevegen
Saksbehandler: Espen Hvalby
Status: Saken er avsluttet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS