Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019006505
ArkivsakID: 19/6505
Dato: 25.11.2019
Tittel: Fradeling av 5 nye boligtomter på til sammen ca 2500 m2 fra gnr 7 bnr 40, Fremstadvegen 27, Brumunddal
Saksbehandler: Lars Mæhlum
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS