Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019005877
ArkivsakID: 19/5877
Dato: 24.10.2019
Tittel: Fradeling av ca 970 m2 fra gnr 818 bnr 1, som tilleggsareal til gnr 702 bnr 37 og 43, Kvemyrvegen 510, Brumunddal
Saksbehandler: Ola Berntsen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS