Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019005235
ArkivsakID: 19/5235
Dato: 19.09.2019
Tittel: Fradeling av ca 1300 m2 bebygd boligtomt fra gnr 395 bnr 1, innløsning fnr 2, og tilleggsarealer til Ulvenvegen 81 og 83, Brøttum
Saksbehandler: Olav Fredlund
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS