Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019004160
ArkivsakID: 19/4160
Dato: 08.07.2019
Tittel: Kultur - utlysning av 2x30% og 1x35% stilling som tilsynsvakter - Furneshallen
Saksbehandler: Lars Ivar Ulmo
Status: Saken er avsluttet
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentleglova § 25

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS