Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019004113
ArkivsakID: 19/4113
Dato: 04.07.2019
Tittel: Søknad om utslipp, Gnr. 206 bnr. 5, Rørsvegen 41, Brumunddal
minirenseanlegg
Saksbehandler: Ikram Jacobsen Amro
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: På vent

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS